آب لیمو ترش

نام فارسي : ليموترش

نام انگليسي : lemonienbaum

نام علمي : citrus limonum    

خواص درماني : اب ليموي تازه داراي اثر مدر و ضد اسكوربوت است. ليموترش داراي اثر زيادكننده فعاليت گلبول سفيد خون در دفاع از بدن است. مقوي قلب ، سيستم عصبي و سمپاتيك مي باشد. اثر مدر ، ضد رماتيسم و نقرس ، ارام كننده ، كم كننده چسبندگي خون (رقيق كننده خون) ، تصفيه كننده خون دارد.

منايع :
كتاب گياهان دارويي، دكتر علي زرگري، جلداول، صفحات 488 و 491